• Mahall iş merkezi , Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Blv. No:268 B blok 2.kat 14 numara, 06510 Çankaya

KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ

LARİNKS (GIRTLAK) KANSERLERİ

VOKAL KORD PARALİZİSİ-SES TELİ FELCİ

TİROİD CERRAHİSİ

LARİNKS KANSERLERİ

BURUN AMELİYATLARI

ÇOCUKLARDA ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Ailemizin Hekimi-Baş ve Boyun Kanseri

Ailemizin Hekimi-Baş ve Boyun Kanseri

LARİNKS (gırtlak) KANSERİ GENEL BİLGİLER

Larinks kanseri büyük çoğunlukla erkeklerde görülür ve ülkemizde erkeklerde görülen tüm kanserler içinde 6. sırada yer alır. Bu hastalığın se...

LARİNKS KANSERİ KALITSAL BİR HASTALIK MIDIR?

Larinks kanseri kesinlikle kalıtsal bir hastalık değildir, yani ebeveynlerden çocuklara geçmez. Ancak kişilerde genetik bir yatkınlık olabili...

SİGARA İÇEN HERKES LARİNKS KANSERİ OLUR MU?

Sigara içen herkesin larinks kanseri olması söz konusu değildir, daha önce belirtildiği gibi genetik yatkınlığı olan kişiler sigara içtiğinde ...

HİÇ SİGARA İÇMEYEN KİŞİLERDE LARİNKS KANSERİ GÖRÜLÜR MÜ?

Hiç sigara içmemiş kişilerde larinks kanseri gelişmesi olasılığı çok düşük olmakla beraber mümkündür. HPV enfeksiyonu bu hastalarda rol oynayabilir...

LARİNKS KANSERİ TANISI NASIL KONULUR?

KBB hekimi hastayı muayene ederken; endoskop, ayna vb yöntemlerle larinksi görerek değerlendirir. Eğer şüpheli bir lezyon (yara, kitle) varsa biyops...

LARİNKS KANSERİ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Larinks kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır ve klasik tedavisi ameliyattır. Ameliyatlar, genel olarak total (gırtlağın tamamının alınmas...

MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM NEDİR?

Klinik tıp alanında bazı hastalıkların tanı ve tedavisinde ki, en başta kanserler gelmektedir, birden çok branş veya disiplin rol oynar. Buna mul...

İKİ TARAFLI VOKAL KORD PARALİZİSİ (ses teli felci)

Sağ ve soldaki heriki alt vokal kord sinirinin felcine bağlı oluşur; en sık sebebi tiroid bezi (guatr) ameliyatlarıdır. Ayrıca viral enfeksi...

TEK TARAFLI VOKAL KORD PARALİZİSİ

Vokal kordlardan bir tanesinin sinirinin (alt veya alt artı üst) hasarlanması sonucu, vokal kordun yeterince ortaya gelememesi sonucu ses kı...

VOKAL KORD PARALİZİ-genel bilgiler

VOKAL KORD PARALİZİSİ (ses teli felci)Vokal kordlar (ses teli) sağ ve sol olmak üzere 2 adettir ve larinkste (gırtlak) yerleşirler. Üst (süperi...

TİROİD BEZİ ve HASTALIKLARINA GENEL BAKIŞ

Tiroid yaklaşık 30-40 gr ağırlığında boyunun alt kısmında nefes borusunun önünde yerleşen endokrin bir bezdir. Sağ ve sol olmak üzere 2 lobu ve bunla...

TİROİD NODÜLÜ

Tiroid dokusu içinde herhangi bir anormal büyüme, tiroid nodülü olarak adlandırılır. Tiroid nodüllerinin % 90-95’i iyi huyludur (benign)...

Sitemizi bugüne kadar 672256 kişi ziyaret etmiştir.