• Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Blv. No:268 B Blok 2.Kat 14 Numara, 06510 Çankaya

KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ  TEL: +90 552 242 55 45  / +90 312 427 27 39

LARİNKS (GIRTLAK) KANSERLERİ

VOKAL KORD PARALİZİSİ-SES TELİ FELCİ

TİROİD CERRAHİSİ

LARİNKS KANSERLERİ

BURUN AMELİYATLARI

ÇOCUKLARDA ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Ailemizin Hekimi-Baş ve Boyun Kanseri

Ailemizin Hekimi-Baş ve Boyun Kanseri

LARİNKS (gırtlak) KANSERİ GENEL BİLGİLER

Larinks kanseri büyük çoğunlukla erkeklerde görülür ve ülkemizde erkeklerde görülen tüm kanserler içinde 6. sırada yer alır. Bu hastalığın se...

LARİNKS KANSERİ KALITSAL BİR HASTALIK MIDIR?

Larinks kanseri kesinlikle kalıtsal bir hastalık değildir, yani ebeveynlerden çocuklara geçmez. Ancak kişilerde genetik bir yatkınlık olabili...

SİGARA İÇEN HERKES LARİNKS KANSERİ OLUR MU?

Sigara içen herkesin larinks kanseri olması söz konusu değildir, daha önce belirtildiği gibi genetik yatkınlığı olan kişiler sigara içtiğinde ...

HİÇ SİGARA İÇMEYEN KİŞİLERDE LARİNKS KANSERİ GÖRÜLÜR MÜ?

Hiç sigara içmemiş kişilerde larinks kanseri gelişmesi olasılığı çok düşük olmakla beraber mümkündür. HPV enfeksiyonu bu hastalarda rol oynayabilir...

LARİNKS KANSERİ TANISI NASIL KONULUR?

KBB hekimi hastayı muayene ederken; endoskop, ayna vb yöntemlerle larinksi görerek değerlendirir. Eğer şüpheli bir lezyon (yara, kitle) varsa biyops...

LARİNKS KANSERİ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Larinks kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır ve klasik tedavisi ameliyattır. Ameliyatlar, genel olarak total (gırtlağın tamamının alınmas...

MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM NEDİR?

Klinik tıp alanında bazı hastalıkların tanı ve tedavisinde ki, en başta kanserler gelmektedir, birden çok branş veya disiplin rol oynar. Buna mul...

VOKAL KORD PARALİZİ-genel bilgiler

VOKAL KORD PARALİZİSİ (ses teli felci)Vokal kordlar (ses teli) sağ ve sol olmak üzere 2 adettir ve larinkste (gırtlak) yerleşirler. Üst (süperi...

TİROİD BEZİ ve HASTALIKLARINA GENEL BAKIŞ

Tiroid yaklaşık 30-40 gr ağırlığında boyunun alt kısmında nefes borusunun önünde yerleşen endokrin bir bezdir. Sağ ve sol olmak üzere 2 lobu ve bunla...

TİROİD NODÜLÜ

Tiroid dokusu içinde herhangi bir anormal büyüme, tiroid nodülü olarak adlandırılır. Tiroid nodüllerinin % 90-95’i iyi huyludur (benign)...

TİROİDEKTOMİ AMELİYATI

Genel anestezi altında tiroid bezinin bir kısmı veya tamamının çıkarılması operasyonudur. ENDİKASYONLAR:1-Tiroid kanseri veya şüphesi varlığı mut...

TİROİDEKTOMİ KOMPLİKASYONLARI

Tecrübeli ellerde önemli komplikasyonlar çok nadir görülür. Komplikasyona sebep olmamak için yeterli operasyondan kaçınmak tecrübeli cerrahlar...

TİROİD KANSERLERİ ve TEDAVİSİ

Tiroid kanserlerinin %90’ı iyi diferansiye kanserler olup (papiller ve folliküler kanser) vücudumuzun en iyi seyirli ve tedavi edilebilir ka...

LARİNKS KANSERLERİNE YAKLAŞIM

Larinks Kanserine Yaklaşım Prensipleri Ülkemizde en sık görülen baş boyun kanseridir, erkeklerde yaklaşık 15 kat daha sık görülür. Erkeklerde g...

Burnumdan nefes alamamamın nedeni burun eti problemi mi kemik problemi mi?

Burun içi boru gibi bir boşluk olmayıp her iki tarafta üçer adet konka adı verilen etler de bulunur. Septumdaki eğrilikle birlikte konkalarda büyüme...

Burun estetiği ameliyatının başarısını etkileyen faktörler nelerdir?

Burun yüzün tam ortasında bulunur ve yüzün estetik görünümünün önemli bir parçasıdır. Burunla ilgili problemler kişiden kişiye farklıdır ve ge...

Neden burnumdan nefes alamıyorum?

Burun septumu, burun boşluğunu ortadan ikiye bölen bir duvardır. Septumun ön kısmı kıkırdaktan, arka kısmı ise kemikten oluşmuştur. İdeal koşull...

Çocuklarda sık üst solunum yolu enfeksiyonu

Üst solunum yolu enfeksiyonları; burun, geniz, boğaz-bademcikler bölgelerinin birini veya birkaçını içerir. Çoğunlukla virüs kökenli enfeksiyonl...

Sitemizi bugüne kadar 930849 kişi ziyaret etmiştir.