• Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

TİROİDEKTOMİ AMELİYATI