• Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

DUDAK KANSERLERİ TEDAVİSİNDE BOYUN DİSEKSİYONU GEREKLİ ve ÖNEMLİDİR